ถึงทุกท่านที่มีส่วนร่วมใน “ร้อยกรองด้วยจงรัก” นะคะ

โครงการ “ร้อยกรองด้วยจงรัก” ได้รับบทกลอนที่คนไทยร่วมกันแต่งมากที่สุด ทั้งหมด ๙๘๓ บทสมกับที่พวกเราตั้งใจไว้ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๒

หลักจากนั้น พวกเราก็ได้ทำการจัดพิมพ์บทกลอนออกมาเป็นรูปเล่มที่สวยงาม เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย ในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในปี ๒๕๕๓

โดยในการผลิตหนังสือนี้ พวกเราได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก
เอสซีจี เปเปอร์
บริษัท วชิรินทร์สาส์น พริ้นท์ติ้ง จำกัด
เอส. เอส. กราฟฟิค
ศรีประทีปไสกาว
นิคโก้ ลามิเนต
Anita Thai Silk (ที่กรุณาทอผ้าไหมเป็นพระบรมฉายาลักษณ์หุ้มหนังสือเล่มถวาย)


พวกเราต้องขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

และเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ พวกเราทั้งสี่ คือ
อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
วิภว์ บูรพาเดชะ บรรณาธิการ นิตยสาร happening
จันทร์เพ็ญ จันทนา
และบี๋ ปรารถนา จริยวิลาศกุล


ได้เป็นตัวแทนของทุกท่าน ในการทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ “ร้อยกรองด้วยจงรัก” ที่ศาลา ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราชนะคะ

บี๋ขอบันทึกขั้นตอนและบรรยากาศไว้ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบร่วมกันนะคะ

บี่ได้รับความกรุณาจากคุณปารเมศร์ รัชไชยบุญ ที่ปรึกษาของโครงการนี้ ตั้งแต่วันแรก ในการให้คำแนะนำในการเข้าไปที่ศิริราช ตั้งแต่การทำจดหมาย เรียน ราชเลขาธิการ การเตรียมหนังสือ เพื่อกราบเรียน ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ (นอกจากเล่มทูลเกล้าฯ ถวายแล้ว เราได้เตรียมอีก ๖ เล่มไว้มอบให้กับสำนักราชเลขาธิการด้วยค่ะ) ไปจนถึงขั้นตอนในการปฎิบัติเมื่อไปถึง ทำให้ทุกอย่าง ราบรื่นและเต็มไปด้วยความสุขมากๆ ค่ะ

เมื่อ ตอน ๘.๐๐ น.
บี๋ไปถึงที่ศาลา ๑๐๐ ปี แล้วก็ตรงไปพบกับเจ้าหน้าที่ที่สวมชุดสีกากีทันที เจ้าหน้าที่หลายๆ ท่านมาช่วยรับรองของจากบี๋ (หนักมากค่ะ) แล้วบี๋ก็เรียนเจ้าหน้าที่ว่า บี๋มาทำอะไร จากนั้น ก็นำหนังสือไปตรวจรับ ติด Sticker จากนั้น ก็ให้บี๋นั่งรอในศาลา

ผู้คนมากมาย ใส่ชุดสีชมพู หรือไม่ก็ชุดข้าราชการสวยงามมาก มาตั้งแถวรอแต่เช้าค่ะ โดยขบวนแถวจะเลยออกไปไกลนอกตัวศาลามากเลยค่ะ

เมื่อถึงเวลา ๙.๐๐ น. กว่าๆ
พวกเรา นำโดย อาจารย์ ชมัยภร แสงกระจ่าง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย วิภร์ บูรพาเดชะ และจันทร์เพ็ญ จันทนา ที่เป็นกำลังสำคัญในการช่วยปรับและนำกลอนขึ้นนะคะ พวกเราทั้งสี่ ก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าพร้อมแลว เจ้าหน้าที่น่ารักมากค่ะ จัดให้เราตั้งแถวด้านหน้าเลย แล้วก็บอกให้เราทำตามขั้นตอนแต่ละขั้น นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังช่วยถ่ายรูปให้พวกเราออกมาดีมากๆ ค่ะ

จนเมื่อเวลา ๑๓.๔๒ น.
คุณปารเมศร์ ได้ส่ง SMS มาดังนี้
“GOOD NEWS. Thanpuuying Putrie just called me to say that she received the books already and about to bring the prepared one to H.M. The King RIGHT NOW. She asked me to compliment you all that the idea is pretty smart. Congrats!”

นั่นหมายความว่า ณ ตอนนี้ สิ่งที่พวกเราได้ตั้งใจ และร่วมกันทำเมื่อปีที่แล้ว เพื่อแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เรารักยิ่งกว่าสิ่งใดในโลก ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้วนะคะ

บี๋ขอเป็นตัวแทน กลุ่มคนไทยใจจงรัก กราบขอบพระคุณ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ผ่านทางพี่ปารเมศร์ รัชไชยบุญ ขอบพระคุณ คุณปารเมศร์ รัชโชยบุญ ขอบพระคุณอาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง มา ณ ที่นี้นะคะ หากไม่มีท่านโครงการนี้คงไม่เกิดขึ้นค่ะ

และขอขอบพระคุณทุกๆ ท่าน ที่ได้ร่วมกันทำให้ โครงการ ร้อยกรองด้วยจงรัก
เป็นความทรงจำที่มีค่ายิ่งของพวกเราทุกคนค่ะ