ที่มา

โครงการ “ร้อยกรองด้วยจงรัก” ริเริ่มโดย กลุ่ม “คนไทยใจจงรัก” และร่วมสานต่อโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยในฐานะประชาชนคนไทย และพสกนิกรใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระเมตตา จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้ พวกเราจึงพร้อมน้อมใจจงรักภักดี เทิดทูนบูชาพระองค์ท่านยิ่งกว่าชีวิต ยิ่งกว่าสิ่งใดๆ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
เราอยากจะถวายของขวัญสักชิ้นแด่พระองค์ท่าน ของขวัญชิ้นเดียวที่ร่วมกันเขียนด้วยใจอันจงรักภักดีของคนไทย ทุกเพศทุกวัย ทุกแห่งทุกหน ในรูปแบบของร้อยกรองถวายพระพรนับเป็นร้อยกรองชึ้นประวัติศาสตร์ ชิ้นเดียวที่เขียนโดยคนไทยจำนวนมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นศิลปิลแห่งชาติ กวี นักเขียนอาวุโส นักเขียนรุ่นใหม่ คนทำงาน ไปจนถึงเด็กนักเรียน เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีผ่านความไพเราะของภาษาไทย อันเป็นสมบัติอันล้ำค่าหนึ่งเดียวในโลกที่คนไทยหวงแหนและภาคภูมิใจ สัมผัสที่ร้อยเรียงจากวรรคสู้บาท จากบาทสู่บท จากบทต่อบท เสมือนเป็นตัวแทนของความสอดคล้อง ผูกผัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนไทย ที่แม้จะต่างคนต่างที่มา ก็มาร้อยกรองถ้อยคำถวายพระพร และร้อยใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อนพระองค์